Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych

Informacje o książce

  • Autor:
    Magdalena Budziszewska
  • Recenzenci:
    prof. Barbara Bokus, prof. Maria Straś-Romanowska
  • Sposób cytowania:

    Budziszewska, M. (2015). Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

O autorze

Magda profil
Magdalena Budziszewska
jest adiunktem w katedrze Psychologii Wychowawczej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się rozwojem w biegu życia, tożsamością społeczną, pamięcią własnej i rodzinnej przeszłości, stosunkiem człowieka do przyrody oraz psychologią kliniczną. Specjalizuje się w psychologicznej i językowej analizie wypowiedzi narracyjnych, psychologicznych badaniach jakościowych i wykorzystaniu metod mieszanych w psychologii. Jako praktyk pracowała w obszarach związanych z psychoterapią i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży.