Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości

Informacje o książce

 • Autor:
  Jan Cieciuch
 • Recenzenci:
  prof. Janusz Trempała, prof. Henryk Gasiul
 • Seria:
  Monographiae
 • Sposób cytowania:

  Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę


O autorze

Cieciuch
Jan Cieciuch
od kilku lat prowadzi badania nad podstawowymi wymiarami osobowości i jej rozwoju. Jest autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych (książek, artykułów i wystąpień konferencyjnych) na temat struktury wartości, osobowości i tożsamości; jest też autorem lub współautorem polskich adaptacji kilkudziesięciu narzędzi psychologicznych oraz autorem lub współautorem kilku własnych narzędzi psychologicznych.

W pracy ceni zespołowość, dlatego stworzył zespół naukowy Personalitas, który składa się z osób piszących we współpracy z nim swoje doktoraty. W nauce ceni otwartość, dlatego założył Stowarzyszenie Filomatów, które realizuje idee otwartej nauki. W życiu ceni prywatność, dlatego nic więcej o sobie nie powie.