Rola dojrzewania biologicznego oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu

Informacje o książce

 • Autor:
  Krzysztof Fronczyk
 • Recenzenci:
  prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska, prof. Włodzimierz Oniszczenko
 • Seria:
  Dissertationes
 • Sposób cytowania:

  Fronczyk, K. (2012). Rola dojrzewania biologicznego oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

O autorze

zdjecie Fronczyk
Krzysztof Fronczyk
urodził się w 1975 roku w Białymstoku. Studia psychologiczne ukończył w 1999 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Jego wcześniejsze zainteresowania naukowo-badawcze koncentrowały się wokół psychologicznej problematyki rytmów okołodobowych i różnic indywidualnych w tym zakresie (chronotyp). Obecnie zajmuje się głównie zagadnieniami metodologii badań psychologicznych, psychometrii oraz konstrukcji kwestionariuszy osobowości. Redaktor naukowy podręcznika akademickiego „Psychometria. Podstawowe zagadnienia”. Jest adiunktem na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.