O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou

Informacje o książce

  • Autor:
    Sylwia Kłosowicz
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
  • Sposób cytowania:

    Kłosowicz, S. (2016). O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

O autorze

KlosowiczSylwia Kłosowicz studia filozoficzne ukończyła w 2007 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 roku na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę źródeł normatywności, filozoficznych podstaw praw człowieka, a także zagadnienia z zakresu etyki życia publicznego i kultury języka.