Osobliwość metodologiczna etyki biznesu

Informacje o książce

  • Autor:
    Gabriela Joanna Kamińska
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW
  • Sposób cytowania:

    Kamińska, G. J. (2016). Osobliwość metodologiczna etyki biznesu. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

O autorze

KaminskaDr Gabriela Joanna Kamińska jest absolwentką Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Była uczestnikiem seminariów Etyki Biznesu organizowanych przez  Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Jest autorką artykułu Filozofia a etyka stosowana. Dyskusja nad propozycją Richarda Rorty'ego opublikowanego w czasopiśmie Annales. Jej zainteresowania obejmują szeroki zakres zagadnień z obszarów etyki, ekonomii i zarządzania.