Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych

Informacje o książce

  • Autor:
    Jarosław Maciej Janowski
  • Recenzenci:
    ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, dr hab. Sławomir Leciejewski, prof UAM
  • Sposób cytowania:

    Janowski, J. M. (2016). Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

O autorze

JanowskiJarosław Maciej Janowski – w 2007 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku filozofia (specjalność filozofia przyrody), a następnie w 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z filozoficznymi i przyrodniczymi koncepcjami czasu, ontologią czasu w modelach kosmologicznych, statusem metodologicznym kosmologii oraz problemami filozoficznymi ujawniającymi się w trakcie poszukiwań tzw. „kwantowej teorii grawitacji”.