O inteligencji z różnych perspektyw

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Aleksandra Lubikowska i Paula Borek
  • Seria:
    Colloquia
  • Sposób cytowania:

    Lubikowska, A., Borek, P. (red.). (2015). O inteligencji z różnych perspektyw. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

 

O książce

OPIS KSIĄŻKI

Książka stanowi zbiór artykułów, które są pracami czynnych uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Inteligentni inteligentni”. Została ona zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 kwietnia 2014 r. Konferencja jest cyklicznym i ważnym dla poznańskiego biura PSSiAPu projektem, bowiem ma na celu nie tylko naukowy rozwój członków, ale też popularyzację profesjonalnej wiedzy o inteligencji w ogóle.

          

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

              


       

SPIS TREŚCI

Aleksandra Lubikowska, Kasper Kalinowski
Dlaczego ludzie o wysokim poziomie inteligencji ogólnej żyją dłużej, rzadziej chorują na raka, a ich nasienie ma lepszą jakość? Rola IQ w życiu człowieka z perspektywy psychologii różnic oraz psychologii ewolucyjnej

Andrzej Sokołowski, Ernest Tyburski
Nowe kierunki badań neuroobrazowania inteligencji
   
Katarzyna Giera, Michalina Małozięć
Testy na inteligencję a selekcja personelu - badanie postaw wśród studentów

Aleksandra Brońska, Maria Dominiak, Daria Patalas, Andrzej Sokołowski
Inteligencja emocjonalna: poznawcza regulacja emocji

Agnieszka Jacewicz, Marta Szymańska
Bezpieczny wzorzec przywiązania a kompetencje emocjonalne

Ali Aziz Dawood Al Sudani, Kamila Budzyńska
Różnice w inteligencji emocjonalnej u osób trenujących koszykówkę