Młoda Psychologia tom 1

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Ewa Drop i Marta Maćkiewicz
  • Seria:
    Colloquia
  • Sposób cytowania:

    Drop, E., Maćkiewicz, M. (red.). (2012). Młoda Psychologia, t. 1. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

O autorze

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia" Warszawa, 2012
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizacja: Sekcja Badawcza Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW