Uprzedzenia w Polsce

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Anna Stefaniak, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski
  • Recenzenci:
    prof. Ewa Gołębiowska, prof. Barbara Weigl
  • Sposób cytowania:

    Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę

O autorze

redakcja

mgr Anna Stefaniak
Jest doktorantką w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się problematyką psychologii stosunków międzygrupowych, historycznymi uwarunkowaniami współczesnych postaw międzygrupowych oraz metodami redukcji uprzedzeń i ewaluacją tych metod.

prof. UW dr hab. Michał Bilewicz
Jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się badaniem stosunków międzygrupowych, w tym kontaktu międzygrupowego, dehumanizacji, stereotypów i uprzedzeń.

dr Mikołaj Winiewski
Jest adiunktem w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z przemocą kolektywną, szeroko rozumiana psychologia stosunków międzygrupowych, antysemityzm oraz metodologia badań i pomiar zmiennych psychologicznych.