Wydawnictwo Liberi Libri

Znajdujemy się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 22.07.2021 (pozycja na liście nr 661). W związku z tym publikacja monografii w Wydawnictwie Liberi Libri daje 80 pkt MEiN, a w naukach społecznych i humanistycznych – 100 pkt.

Co nas wyróżnia?

Wydawnictwo zostało założone i jest prowadzone przez naukowców, którzy dobrze znają specyfikę publikacji naukowych i niedostosowania tradycyjnego rynku księgarskiego do współczesnego funkcjonowania nauki. Dlatego też – wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom – Wydawnictwo Liberi Libri proponuje rozwiązania, które pomagają Autorowi wprowadzić wyniki jego prac do współczesnego obiegu naukowego.

Duża dostępność książek

Nieograniczone możliwości cytowania

Uregulowane prawa autorskie

Ochrona antyplagiatowa

Wysoka jakość edytorska

Wysoka jakość merytoryczna

Znajdź interesującą Cię pozycję w naszej bibliotece