Dla autorów

Proces wydawniczy

Część 1: Proces akceptacji publikacji do druku
 1. Autor przesyła tekst w pliku tekstowym. Zobacz zasady formatowania tekstu.
 2. Wydawnictwo przekazuje informację o zainteresowaniu (lub nie) publikacją pracy oraz wstępnie wycenia publikację
 3. Po zawarciu umowy i podpisaniu stosownych oświadczeń, Wydawnictwo:
  • sprawdza pracę pod kątem plagiatu
  • kieruje pracę do recenzji do dwóch ekspertów w zakresie tematyki pracy
 4. Wydawnictwo przekazuje Autorowi recenzje
 5. Autor poprawia pracę oraz odpowiada Recenzentom
 6. Po zakończeniu procesu akceptacji rozpoczynają się prace redakcyjne

 

Po przesłaniu komputeropisu książki Wydawnictwo podejmuje wstępną decyzję o rozpoczęciu procesu recenzenckiego. Na podstawie uzyskanych recenzji Wydawnictwo podejmuje decyzję o wydaniu książki lub zakresie koniecznych zmian. Książka zostanie przyjęta do publikacji tylko po zaakceptowaniu przez Redakcję zmian wprowadzonych przez Autora, sugerowanych przez Redakcję na podstawie recenzji.

Po akceptacji książki i przyjęciu jej do druku rozpoczynają się prace redakcyjne. Korektor (a) nanosi wszystkie proponowane zmiany w trybie śledzenia zmian i przesyła Autorowi do akceptacji, (b) ujednolica zapis zgodnie z APA (w przypadku książek psychologicznych) oraz (c) szczegółowo sprawdza bibliografię. Jest możliwych kilka iteracji Autora z Korektorem. Proponujemy layout składu, ale możemy go modyfikować zgodnie z życzeniami Autora. Przygotowujemy kilka projektów i wspólnie z Autorem wybieramy i dopracowujemy ostateczny projekt.

Część 2: Prace redakcyjne
 1. Autor przesyła tekst w pliku tekstowym zgodnie z wytycznymi.
 2. Autor otrzymuje od Redaktora prowadzącego:
  • pierwszą korektę językową (w trybie śledzenia zmian)
  • propozycję okładek oraz layoutu
 3. Ewentualne uzgodnienia korekty między Autorem a Korektorem
 4. Modyfikacje projektów okładek i składu w dyskusji z Autorem
 5. Autor akceptuje ostateczny tekst, okładkę i layout
 6. Skład książki
 7. Druga korekta językowa
 8. Wprowadzenie poprawek Korektora
 9. Autor otrzymuje książkę do korekty autorskiej
 10. Autor przekazuje swoje uwagi (zmiany w stosunku do zaakceptowanego tekstu w kroku 4 są dodatkowo płatne)
 11.  Wprowadzenie poprawek Autora (po sprawdzeniu przez Korektora)
 12. Akceptacja Autora
 13. Druk egzemplarza próbnego i wprowadzenie ewentualnych korekt, uzgodnionych z Autorem
 14. Akceptacja Autora ostatecznych wersji plików .pdf
 15. Publikacja online i druk nakładu
Zasady formatowania tekstu

Komputeropisy z zakresu psychologii przesyłane do redakcji powinny być przygotowane zgodnie ze Standardami APA 7 dla języka polskiego. Można je pobrać tutaj.

Wszystkie komputeropisy przesyłane do redakcji powinny być przygotowane zgodnie z następującymi regułami:

 • format tekstowy bez żadnych stylów w pliku możliwym do edycji (np. MS Word)
  • nie należy stosować automatycznej numeracji oraz automatycznych spisów treści (należy pisać wszystko ręcznie), sztywnych enterów (SHIFT+ENTER), w celu korekty estetycznej tekstu oraz tabulatorów (klawisz Tab) do wcięcia tekstu
 • spójne formatowanie tekstu, tabel, rysunków, bibliografii względem całej książki i wszystkich rozdziałów
 • formatowanie: tabele powinny pozostać bez formatowania lub przygotowane zgodnie z APA 7 (książki z psychologii)
 • czcionka podstawowa/domyślna: np. Times New Roman, Calibri lub Arial, 11 pkt
 • bibliografia uzupełniona o linki DOI do cytowanych prac (link DOI to adres URL prowadzący do publikacji, np. https://doi.org/numerDOIpublikacji)
 • grafiki (rysunki, skomplikowane wykresy) należy dostarczyć w plikach wektorowych (np. .ai, .pdf, .eps) i otwartych (.ai, .psd), tekst nie może być zamieniony na krzywe; proste grafiki – .jpg i .png, (min. 300 dpi)
 • oświadczenie Autora o tym, że dostarczone obrazy są nieobciążone prawami autorskimi osób trzecich i pochodzą z legalnych źródeł
 • zgoda na wykorzystanie rysunków w książce – w przypadku wykorzystania rysunków objętych prawami autorskimi