Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne

Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne

Autorzy: Włodzimierz Strus
Recenzenci: Janusz Trempała, Andrzej Jakubik
Sposób cytowania:

Strus, W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Włodzimierz Strus – dr psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, roli emocji w funkcjonowaniu moralnym, adaptacyjnych i dysfunkcjonalnych form poczucia winy i wstydu oraz osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań zachowań moralnych. Prowadzi również badania nad strukturą podstawowych wymiarów osobowości. W ramach zespołu IPIP.PL zajmuję się adaptacją kwestionariuszy osobowości. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych. Prywatnie lubi literaturę science-fiction i podróże. Żonaty, posiada dwójkę dzieci.