F.A.Q

onas naszeatuty faq
kontakt

 

W jaki sposób czytelnik dotrze do mojej książki?

Do jakich bibliotek wysyłane są drukowane egzemplarze książki

Czy otrzymam jakieś honorarium za swoją książkę?

Dlaczego mam wydać książkę w Liberi Libri, skoro nie otrzymam honorarium?

Napisałem powieść. Czy mogę ją wydać w Liberi Libri?

Czy otrzymam drukowane egzemplarze książki?

Jak wygląda proces recenzji?

Co to są licencje Creative Commons?

Czy książka wlicza się do dorobku?

Czy można wydać książki  w języku obcym?

Dlaczego książki są dostępne on-line? Przecież w ten sposób ułatwiamy dokonanie plagiatu?

Chcę wydać książkę naukową. Jest wiele wydawnictw. Dlaczego wybrać Liberi Libri?


W jaki sposób czytelnik dotrze do mojej książki?

Książki w formie elektronicznej znajdują się na stronie www Wydawnictwa Liberi Libri. Dodatkowo, dzięki umowie podpisanej z Google Books, wszystkie książki wydawane w Liberi Libri znajdują się w tej największej na świecie bazie książek.

Do jakich bibliotek wysyłane są drukowane egzemplarze książki?

Drukowane egzemplarze książki wysyłane są do wszystkich bibliotek wymienionych w Ustawie o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 r.

Oto owe Biblioteki:

Biblioteka Narodowa w Warszawie
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie 
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Biblioteka Śląska w Katowicach
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
Biblioteka Uniwersytecka KUL w Lublinie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Czy otrzymam jakieś honorarium za swoją książkę?

Nie. Za książki naukowe w tradycyjnych wydawnictwach Autor zwykle nie otrzymuje honorarium, ponieważ sprzedawane są one w niewielkiej liczbie egzemplarzy. W Liberi Libri nie sprzedajemy książek w celach dochodowych.

Dlaczego mam wydać książkę w Liberi Libri, skoro nie otrzymam honorarium?

Książki naukowe nie przynoszą bezpośredniego zysku Autorowi. Liczą się jednak do jego dorobku. Dodatkowy zysk jest wówczas, gdy prace są przez kogoś cytowane. Nieograniczona dostępność on-line książek wydanych przez Liberi Libri sprawia, że szanse na cytowalność bardzo rosną.

Napisałem powieść. Czy mogę ją wydać w Liberi Libri?

Nie. Liberi Libri jest wydawnictwem wydającym wyłącznie książki naukowe.

Czy otrzymam drukowane egzemplarze książki?

Standardowo oferujemy 8 egzemplarzy autorskich w tradycyjnej formie papierowej. Dodatkowo Autor może zamówić druk dowolnej liczby egzemplarzy.

Jak wygląda proces recenzji?

Wydawnictwo kieruje książkę do recenzji przez ekspertów w danej dziedzinie. Autor może zasugerować recenzentów, a Wydawnictwo rozważy sugestie Autora. Istnieje również możliwość, że Autor wraz z książką dostarczy recenzje dwóch samodzielnych pracowników naukowych. W takiej sytuacji recenzje są publikowane w całości, wraz z nazwiskami recenzentów. Pełna transparentność w najlepszy sposób zabezpiecza jakość naukową.

Co to są licencje Creative Commons?

Licencje Creative Commons  regulują prawa autorskie. Creative Commons zastępują tradycyjną formułę „wszystkie prawa zastrzeżone” nową zasadą  „pewne prawa zastrzeżone”. Nowy model jest bardziej odpowiedni dla obiegu naukowego. Jest promowany przez wiele środowisk naukowych, twórczych i artystycznych. W wielu projektach i grantach europejskich wymagana jest publikacja w otwartym dostępie, regulowanym często przez licencję Creative Commons. Na tej licencji publikowane są też opracowania zamieszczane na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autor korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, a jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie. Dodatkowo Autor może określić sposób dalszego wykorzystania jego pracy. Więcej szczegółów można znaleźć tu:

http://creativecommons.pl

Czy książka wlicza się do dorobku?

Książka wydana w Liberi Libri posiada numer ISBN nadany przez Bibliotekę Narodową i niczym nie różni się od innych książek. Jeśli jest to monografia, to Autor otrzymuje tyle samo punktów, ile za książkę wydaną w tradycyjnym obiegu księgarskim.

Czy można wydać książki w języku obcym?

Tak, nie ma żadnych przeszkód.

Dlaczego książki są dostępne on-line? Przecież w ten sposób ułatwiamy dokonanie plagiatu?

Wręcz przeciwnie! Dostępność on-line książki zasadniczo ogranicza możliwość plagiatowania. Bardzo trudno wychwycić plagiat z książki wydanej w niewielkiej liczbie egzemplarzy papierowych i mało dostępnej. Jeśli natomiast książka dostępna jest on-line, programy antyplagiatowe bardzo łatwo zidentyfikują jej nieuczciwe wykorzystanie w formie plagiatu.

Chcę wydać książkę naukową. Jest wiele wydawnictw. Dlaczego wybrać Liberi Libri?

Oferta Liberi Libri została zaprojektowana specjalnie na potrzeby Autorów książek naukowych. Koszty są dużo mniejsze niż w tradycyjnych wydawnictwach naukowych, a dostępność nieporównanie większa. Wydrukowane egzemplarze dostępne będą w bibliotekach naukowych, ale nie w księgarniach. W zamian za to książka będzie dostępna on-line bezpłatnie dla wszystkich czytelników.