Filozofia intelektu

Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego

Autorzy: Michał Zembrzuski
Recenzenci: Magdalena Płotka, Artur Andrzejuk
Sposób cytowania:

Zembrzuski, M. (2019). Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Michał Zembrzuski

Jest asystentem w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się problematyką epistemologiczną w starożytności i średniowieczu, a szczególnie zagadnieniami zmysłów wewnętrznych, pamięci i przypominania, teorią poznania intelektualnego. Interesuje się również zagadnieniami z metafizyki i antropologii filozoficznej a także filozoficznie pojmowanej mistyki. Jest autorem wielu tłumaczeń tekstów Tomasza z Akwinu. Jako historyk filozofii zajmuje się filozofią XII w. (szczególnie szkołą św. Wiktora), XIII w. (Janem z La Rochelle, Bonawenturą, Albertem Wielkim, Tomaszem z Akwinu, Piotrem z Owernii), a także XIV w. (Dunsem Szkotem).