Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej

Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku

Autorzy: Michał Jakub Wagner
Recenzenci: Włodzimierz Ługowski, Zbigniew Wróblewski
Sposób cytowania:

Wagner, M. J. (2020). Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487478

Kategorie: Filozofia, Książki

Michał Wagner – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Filozofii Przyrody, Instytutu Filozofii UKSW. Autor artykułów naukowych z zakresu historii i filozofii nauki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na filozoficznej problematyce związanej z biologią ewolucyjną, historią darwinizmu oraz metodologią historii nauki.