Krótka książka o miłości

Krótka książka o miłości

Autorzy: Anna Czyżkowska
Sposób cytowania:

Czyżkowska, A. (2018). Krótka książka o miłości. Warszawa: Liberi Libri.


Anna Czyżkowska – psycholog, seksuolog, dr nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz cyklu szkoleń z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w I Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Na co dzień jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym UKSW, gdzie wykłada z zakresu psychologii i psychoterapii rodzin i małżeństw oraz z mediacji i negocjacji. Prowadzi szkolenia podyplomowe z seksuologii dla psychologów oraz lekarzy na II stopniu specjalizacji. Doradzała młodzieży w telefonie zaufania oraz na warsztatach profilaktycznych w liceach. Prowadziła również warsztaty umiejętności wychowawczych oraz grupy wsparcia dla matek i rodzin zastępczych, zdobywała doświadczenie z zakresu wsparcia dla rodzin, pracując jako asystent rodziny.