Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Informacje o książce

  • Autor:
    Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński, dr hab. Maria M. Boużyk
  • Sposób cytowania:

    Grzybowski, J., Jaworska, A., Kazimierczak-Kucharska, A., Norwa, A., Waleszczyński, A., Zalewska, S. L. (2016). Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej. Warszawa: Liberi Libri. 

Pobierz książkę