Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej

Informacje o książce

  • Autor:
    Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Adam Biela, dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
  • Sposób cytowania:

    Szymańska, A., Aranowska, E. (2016). Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę