Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka
  • Recenzenci:
    dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM, dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG
  • Sposób cytowania:

    Zawadzka, A. M., Niesiobędzka, M. (red.). (2017). Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę