Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa

Informacje o książce

  • Autor:
    Dariusz Piętka
  • Recenzenci:
    dr hab. Jan Bigaj, dr hab. Adam Olech
  • Sposób cytowania:

    Piętka, D. (2017). Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę