Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Marek Drogosz
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Dariusz Doliński, prof. dr hab. Janusz Grzelak
  • Sposób cytowania:

    Drogosz, M. (red.). (2018). Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę