Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna

Informacje o książce

  • Autor:
    Jarosław Piotrowski
  • Recenzenci:
    prof. Irena Heszen, prof. Piotr Oleś
  • Sposób cytowania:

    Piotrowski, J. (2018). Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę