Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Anna Stefaniak, Mikołaj Winiewski
  • Recenzenci:
    dr hab. Tomasz Besta, dr Łukasz Jurczyszyn
  • Sposób cytowania:

    Stefaniak, A., Winiewski, M. (2019). Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę