Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie

Informacje o książce

  • Autor:
    Dorota Maria Jankowska
  • Recenzenci:
    dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB, prof. dr hab. Józefa Bałachowicz
  • Sposób cytowania:

    Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę