Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego

Informacje o książce

  • Autor:
    Michał Zembrzuski
  • Recenzenci:
    dr hab. Magdalena Płotka, prof. dr hab. Artur Andrzejuk
  • Sposób cytowania:

    Zembrzuski, M. (2019). Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę