Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o meodę Husserla

Informacje o książce

  • Autor:
    Witold Płotka
  • Recenzenci:
    dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN, ks. prof. dr hab. Jan Krokos
  • Sposób cytowania:

    Płotka, W. (2019). Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę