Psychologia i psychotechnika w twórczości Franciszki Baumgarten

Informacje o książce

  • Autor:
    Włodzisław Zeidler
  • Recenzenci:
    dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW, dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW
  • Sposób cytowania:

    Zeidler, W. (2018). Psychologia i psychotechnika w twórczości Franciszki Baumgarten. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę