Skale postaw wobec homoseksualizmu. Podręcznik

Informacje o książce

  • Autor:
    Andrzej Margasiński
  • Recenzenci:
    Prof. UR dr hab. Mieczysław Radochoński, dr Radosław Rogoza
  • Sposób cytowania:

    Margasiński, A. (2019). Skale postaw wobec homoseksualizmu. Podręcznik. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę