Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania

Informacje o książce

  • Autor:
    Małgorzata Starzomska
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Maria Kobayashi, prof. UKSW dr hab. Marek Nieznański
  • Sposób cytowania:

    Starzomska, M. (2019). Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę