Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Mirosław Kofta, Anna M. Rędzio
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr hab. Tomasz Besta, prof. UG
  • Sposób cytowania:

    Kofta, M., Rędzio, A. M. (red.). (2020). Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę