Style poznawcze a religijność

Informacje o książce

  • Autor:
    Piotr Szydłowski
  • Recenzenci:
    dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL, prof. dr hab. Czesław Nosal
  • Sposób cytowania:

    Szydłowski, P. (2019). Style poznawcze a religijność. Warszawa:Liberi Libri.

Pobierz książkę