Nowe technologie i metody w psychologii

Informacje o książce

  • Autor:
    Maciej Trojan, Małgorzata Gut
  • Recenzenci:
    dr hab. Adam Tarnowski, dr Michał Jaśkiewicz
  • Sposób cytowania:

    Trojan, M., Gut, M. (red.). (2020). Nowe technologie i metody w psychologii. Warszawa: Liberi Libri.