Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby

Informacje o książce

  • Autor:
    Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Maria Ledzińska
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Mariola Bidzan, prof. dr hab. Roman Ossowski
  • Sposób cytowania:

    Bargiel-Matusiewicz, K., Ledzińska, M. (red.). (2020). Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby. Warszawa: Liberi Libri.