Mechanizmy predykcyjne i ich normatywność

Informacje o książce

  • Autor:
    Michał Piekarski
  • Recenzenci:
    dr hab. Adriana Schetz, prof. US, prof. dr hab. Paweł Kawalec
  • Sposób cytowania:

    Piekarski, M. (2020). Mechanizmy predykcyjne i ich normatywność. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487447

Pobierz książkę