Aktualność filozofii prawa Herberta Harta jako krytyki pierwotnego pozytywizmu prawnego oraz jej otwartość na koncepcję racjonalności praktycznej

Informacje o książce

  • Autor:
    Mariusz Leleno-Czarnak
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Maria Szyszkowska, ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
  • Sposób cytowania:

    Leleno-Czarnak, M. (2021). Aktualność filozofii prawa Herberta Harta jako krytyki pierwotnego pozytywizmu prawnego oraz jej otwartość na koncepcję racjonalności praktycznej. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487492

Pobierz książkę