Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku

Informacje o książce

  • Autor:
    Michał Jakub Wagner
  • Recenzenci:
    prof. dr hab. Włodzimierz Ługowski, dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. uczelni
  • Sposób cytowania:

    Wagner, M. J. (2020). Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487478

Pobierz książkę