Kultura konsumpcji

Kultura konsumpcji – wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska

Redakcja: Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Dorota Godlewska-Werner
Recenzenci: Bogdan Mróz, Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Sposób cytowania:

Zawadzka, A. M., Niesiobędzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.). (2014). Kultura konsumpcji – wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

dr hab. Anna Maria Zawadzka – profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji. Bada wartości w świecie konsumpcji i ich związki z dobrym samopoczuciem, szczęściem i dobrymi relacjami z innymi. Badania prowadzi w zespole badawczym Laboratorium Psychologii ekonomicznej i organizacji. Zdobytą wiedzę popularyzuje poprzez działalność w Stowarzyszeniu Laboratorium Psychologii ekonomicznej i organizacji.

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka – pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się badaniem uwarunkowań zachowań ekonomicznych oraz analizą procesu socjalizacji ekonomicznej. W swoich badaniach koncentruje się na zagrożeniach płynących z niewłaściwej socjalizacji konsumenckiej.

dr Dorota Godlewska-Werner – adiunkt w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą psychologią pracy. Koncentruje się głównie na aspektach rozwoju pracowników, efektywności pracy i działań rozwojowych oraz zachowaniach patologicznych w organizacji. Autorka i współautorka metod diagnostycznych i artykułów naukowych z obszaru psychologii pracy.

dr Izabela Adrych-Brzezińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk prawnych, jak i adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyła również Chicago Kent College of Law Szkołę Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG, a także sprawuje opiekę merytoryczną nad Kołem Naukowym Prawa Medycznego „Primum Non Nocere”. Wykłada też na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego dla Prawników przy UMK w Toruniu. Współpracuje z Kancelarią, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych i lekarzy.

prof. Sergiu Baltatescu – profesor socjologii na University of Oradea w Rumunii. Kierownik Katedry Socjologii i Pracy Społecznej. Autor licznych artykułów na temat uwarunkowań społecznych dobrostanu. Członek wielu międzynarodowych projektów badawczych w dziedzinie dobrostanu i jakości życia (np. International well-being group, World Database of Happiness – Scale Calibration Study). Redaktor czasopism – Romanian Sociology, redaktor Journal of Social Research and Policy, członek licznych komitetów redakcyjnych znaczących publikacji naukowych w dziedzinie jakości życia (np. Social Indicator Research, International Journal of Happiness and Development, Journal of Happiness and Well-Being).

dr n. med. Michał Brzeziński – lekarz pediatra. Autor i koordynator Programu „6-10-14 dla Zdrowia” – pierwszego w Polsce kompleksowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym u dzieci (Nagroda KnowHelath w 2012 r.). Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Rezydent w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Specjalista leczenia otyłości (Certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Otyłością – SCOPE). Specjalista marketingu społecznego w zdrowiu oraz zarządzania programami zdrowotnymi. Konsultant naukowy systemów informatycznych dotyczących wykorzystania nowych technologii IT do celów promocji zdrowia i profilaktyki chorób (eHealthPromotion). Współautor publikacji naukowych dotyczących zdrowia. Laureat konkursu Super Talenty w medycynie w roku 2012. Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańsk. Stypendysta Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe w 2012 roku.

dr Sylwia Celińska – absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Stowarzyszenia Coachingu Biznesowego, którego głównym celem jest promowanie idei coachingu jako narzędzia rozwoju zawodowego. Zajmuje się doradztwem biznesowym z zakresu efektywności organizacji i zmian organizacyjnych, współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi. Autorka licznych publikacji z zakresu psychologii i zarządzania (np. Psychologia Coachingu Biznesowego. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013).

dr Paweł Jurek – adiunkt w Instytucie Psychologii UG, konsultant w firmie badawczo-doradczej IE-TC. Posiada kilkuletnie doświadczenie menedżerskie w pracy w korporacji, m.in. jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju. Od dziesięciu lat wdraża projekty z zakresu audytów kompetencyjnych, oceny w miejscu pracy metodą 180 i 360 stopni, Assessment & Development Center, Systemów Okresowej Oceny Pracowników, Systemów Zarządzania Kompetencjami, tworzenia narzędzi diagnostycznych „szytych na miarę”, badań satysfakcji pracowników, badań poziomu stresu organizacyjnego, analizy danych. Autor i współautor wielu metod diagnostycznych oraz publikacji z obszaru psychologii organizacji i zarządzania. Współpracuje z grupą firm szkoleniowo-doradczych, w której znajdują się m.in.: HPS, NAVIGO Grupa, TENEO. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia z zakresu metodologii badań psychologicznych, metodologii badań społecznych dla doradców zawodowych, psychologii kompetencji zawodowych, zarządzania kompetencjami (w tym warsztaty dla menedżerów), Audytu Kompetencyjnego, stresu zawodowego, narzędzi dopasowania zawodowego, testów psychologicznych oraz konstrukcji narzędzi A&DC. Realizuje zajęcia dla Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Akademii im. L. Koźmińskiego.

dr Sabina Kołodziej – psycholog i ekonomistka, adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się problematyką psychologicznych uwarunkowań zachowań ekonomicznych oraz socjalizacją ekonomiczną, w tym znaczeniem wiedzy o gospodarce w podejmowaniu przez ludzi decyzji ekonomicznych. Autorka artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych, a także współautorka książki Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Wiceprezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE) oraz członkini innych towarzystw naukowych. m.in. International Association for Research in Economic Psychology (IAREP).

dr Zdzisław Nieckarz – trener, doradca biznesowy, coach. Od wielu lat prowadzi programy doradcze dla kadry menedżerskiej m.in. z zakresu motywacji i zarządzania potencjałem pracowników. Pracował z PZU SA, ZUS, Allianz SA, UNIQA SA, Grupa Remontowa SA, PLL Lot SA, Orbis SA, Cementownia Górażdże SA, Drukarnia Skarbowa SA, Irena Eris. Kierownik Pracowni Psychologii Badań Biznesu w Instytucie Psychologii UG oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Przywództwa w Organizacjach. Współpracuje z organizacjami, których celem jest propagowanie wiedzy o efektywnych sposobach zarządzania. Autor publikacji z zakresu psychologii (np. Psychologia motywacji w organizacji, Warszawa: Difin, 2011; Psychologia Coachingu Biznesowego, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013).

dr Aleksandra Lewandowska-Walter – adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodzina i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz biegły psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie. W rozprawie doktorskiej zajmowała się specyfiką relacji w systemie rodziny zrekonstruowanej. Publikacje naukowe jej autorstwa dotyczą głównie funkcjonowania rodzin alternatywnych, w kryzysie oraz z uzależnieniami, ujmowanego w perspektywie systemowej. Jest członkiem stowarzyszeń polskich i zagranicznych. Prowadzi konsultacje systemowe dla par i rodzin.