O inteligencji z różnych perspektyw

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Aleksandra Lubikowska i Paula Borek
  • Seria:
    Colloquia
  • Sposób cytowania:

    Lubikowska, A., Borek, P. (red.). (2015). O inteligencji z różnych perspektyw. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę