Mechanizmy predykcyjne i ich normatywność

Mechanizmy predykcyjne i ich normatywność

Autorzy: Michał Piekarski
Recenzenci: Adriana Schetz, Paweł Kawalec
Sposób cytowania:

Piekarski, M. (2020). Mechanizmy predykcyjne i ich normatywność. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487447

Kategorie: Filozofia, Książki

Michał Piekarski (1984) – dr, adiunkt w Katedrze Teorii Poznania w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przetwarzania predykcyjnego, normatywności biologicznej i społecznej oraz wybranych zagadnień z zakresu filozofii kognitywistyki i epistemologii. Autor książki Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.