Mechanizmy psychologiczne i społeczne

Mechanizmy psychologiczne i społeczne warunkujące formułowanie ocen oraz podejmowanie działań

Redakcja: Mirosława Huflejt-Łukasik, Agnieszka Pluta
Recenzenci: Roman Ossowski, Ludwika Wojciechowska
Sposób cytowania:

Huflejt-Łukasik, M., Pluta, A. (red.). (2021). Mechanizmy psychologiczne i społeczne warunkujące formułowanie ocen oraz podejmowanie działań. Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487553

Kategorie: Psychologia, Książki

Redaktorzy książki:
Mirosława Huflejt-Łukasik
Agnieszka Pluta

Autorzy rozdziałów:
Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Izabela Chojnicka
Magdalena Grzesik
Mirosława Huflejt-Łukasik
Olga Kęska
Dorota Kobylińska
Maria Ledzińska
Agnieszka E. Łyś
Szymon Makuła
Ewa Malinowska
Zuzanna Molenda
Anna Nowak
Adrian Okoń
Anna Olejniczak-Serowiec
Ewa Pisula
Agnieszka Pluta
Ksymena Pyl
Dorota Rutkowska
Krzysztof Szymanek
Magdalena Śmieja
Maria Wasylkowska
Krzysztof A. Wieczorek
Urszula Ziętalewicz