Młoda Psychologia 2

Młoda Psychologia, t. 2

Redakcja: Ewa Topolewska, Ewa Skimina, Sandra Skrzek
Sposób cytowania:

Topolewska, E., Skimina, E., Skrzek, S. (red.). (2014). Młoda Psychologia, t. 2. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, 2013

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizacja: Sekcja Badawcza Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW