O inteligencji z różnych perspektyw

O inteligencji z różnych perspektyw

Redakcja: Aleksandra Lubikowska, Paula Borek
Sposób cytowania:

Lubikowska, A., Borek, P. (red.). (2015). O inteligencji z różnych perspektyw. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

mgr Kamila Budzyńska – asystentka w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, biegły psycholog przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, psychoterapeutka. Z zamiłowania zajmuje się psychologią sportu, promowaniem zdrowia i aktywności fizycznej, psychologią miłości, bajkoterapią i arteterapią oraz psychopatologią dzieci i młodzieży.

dr Ali Aziz Al Sudani – asystent w Instytucie Nauki Umiejętności Motorycznych Wydziału Fizycznego Uniwersytetu w Basrze i Misan (Irak), trener koszykówki i pływania. Zajmuje się uczeniem umiejętności motorycznych oraz trenowaniem, promowaniem zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia.

mgr Marta Zabłocka – absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. W pracy zawodowej zajmuje się głównie diagnozą dzieci z trudnościami szkolnymi, a także poszerza swoje zainteresowania w zakresie surdopedagogiki (posiada kwalifikacje z języka migowego). Wykłada również na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, łącząc teorię psychologii z praktyką diagnosty.

mgr Agnieszka Jacewicz – absolwentka psychologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Brała udział w projekcie badawczym „Wpływ muzyki na funkcjonowanie emocjonalne młodzieży”. Aktualnie realizuje kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zaburzeń lękowych oraz pomocy dzieciom, które doświadczyły urazów psychicznych.

mgr Kasper Kalinowski – doktorant w Katedrze Psychologii Poznawczej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Główny temat jego zainteresowań naukowych to psychologia ewolucyjna oraz jej związki z psychologią poznawczą. Jest współzałożycielem oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Współpracował z Uniwersytetem w Turynie (Ch. Becchio) oraz CobTek Laboratory (V. Manera).

mgr Aleksandra Lubikowska – doktorantka psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeutka. Zajmuje się badaniem związków między inteligencją ogólną a inteligencją emocjonalną oraz metodami służącymi do usprawniania procesów poznawczych. Aktualnie pracuje nad konstrukcją neuropsychologicznego narzędzia służącego do badania wielu aspektów uwagi. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (od 2010 roku).

mgr Michalina Małozięć – absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się psychoprofilaktyką. Współdziała w opracowywaniu i realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, uczestniczy w procesie kwalifikacji żołnierzy do służby w jednostce wojskowej, jak również projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą komunikacji interpersonalnej, psychologii organizacji, funkcjonowania człowieka w organizacjach i dopasowania człowieka do pracy. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (od 2012 roku), a także Fabryki Młodych Profesjonalistów (od 2015 roku).

mgr Katarzyna Giera – absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym doradztwem personalnym: selekcją i rekrutacją pracowników, budowaniem modeli kompetencji, narzędzi do ich oceny oraz projektowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu kompetencji miękkich. Jej zainteresowania koncentrują się również wokół procesów poznawczych i neurobiologii.

Aleksandra Brońska – studentka ostatniego roku psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swojej pracy zajmuje się psychologią poznawczą, literaturą współczesną oraz pograniczem literaturoznawstwa i psychologii.

Daria Patalas-Burge – studentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się tematyką regulacji emocji oraz zagadnieniami związanymi ze sposobami radzenia sobie ze stresem.

mgr Maria Dominiak – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gostyniu.

mgr Andrzej Sokołowski – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest doktorantem w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem procesów regulacji emocji. Jego zainteresowania naukowe obejmują również neuroobrazowanie i zmiany o charakterze epigenetycznym.

mgr Ernest Tyburski – asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z neuropsychologią kliniczną. Koncentruje się głównie na badaniu funkcji wykonawczych oraz procesów poznawczych u chorych na stwardnienie rozsiane i schizofrenię oraz pacjentów z lezjami móżdżku.