O wierności wydarzeniu

O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou

Autorzy: Sylwia Kłosowicz
Recenzenci: Krzysztof Wieczorek, Maciej Bała
Sposób cytowania:

Kłosowicz, S. (2016). O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Sylwia Kłosowicz studia filozoficzne ukończyła w 2007 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 roku na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę źródeł normatywności, filozoficznych podstaw praw człowieka, a także zagadnienia z zakresu etyki życia publicznego i kultury języka.