Opowieść „moi rodzice”

Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych

Autorzy: Magdalena Budziszewska
Recenzenci: Barbara Bokus, Maria Straś-Romanowska
Sposób cytowania:

Budziszewska, M. (2015). Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Magdalena Budziszewska jest adiunktem w katedrze Psychologii Wychowawczej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się rozwojem w biegu życia, tożsamością społeczną, pamięcią własnej i rodzinnej przeszłości, stosunkiem człowieka do przyrody oraz psychologią kliniczną. Specjalizuje się w psychologicznej i językowej analizie wypowiedzi narracyjnych, psychologicznych badaniach jakościowych i wykorzystaniu metod mieszanych w psychologii. Jako praktyk pracowała w obszarach związanych z psychoterapią i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży.