Osobliwość metodologiczna etyki biznesu

Osobliwość metodologiczna etyki biznesu

Autorzy: Gabriela Joanna Kamińska
Recenzenci: Anna Lewicka-Strzałecka, Ewa Podrez
Sposób cytowania:

Kamińska, G. J. (2016). Osobliwość metodologiczna etyki biznesu. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Dr Gabriela Joanna Kamińska jest absolwentką Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Była uczestnikiem seminariów Etyki Biznesu organizowanych przez Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Jest autorką artykułu Filozofia a etyka stosowana. Dyskusja nad propozycją Richarda Rorty’ego opublikowanego w czasopiśmie Annales. Jej zainteresowania obejmują szeroki zakres zagadnień z obszarów etyki, ekonomii i zarządzania.