Problem granic poznania

Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia

Autorzy: Krzysztof Mudyń
Recenzenci: Józef Bremer, Ryszard Tadeusiewicz
Sposób cytowania:

Mudyń, K. (2016). Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP jest kierownikiem Zakładu Badań Podstawowych w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Do 2010 roku związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, najpierw z Instytutem Psychologii, a następnie z Instytutem Psychologii Stosowanej. Ważniejsze publikacje to m.in. W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych (2007, Wydawnictwo UJ) oraz Rzeczywiste-Nierzeczywiste. Podręcznik metody RN-02 do badania orientacji życiowych (2010, Vesalius).