Problem statusu metodologicznego

Problem statusu metodologicznego Lorenzowskiej teorii poznania

Autorzy: Agnieszka Sasim
Recenzenci: Ignacy S. Fiut, Wiesław Dyk
Sposób cytowania:

Sasim, A. (2017). Problem statusu metodologicznego Lorenzowskiej teorii poznania. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Agnieszka Sasim – doktor nauk humanistycznych. Pracę doktorską z zakresu ewolucyjnej teorii poznania obroniła w 2016 r. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w ochronie środowiska, antropologii środowiskowej, biologicznych uwarunkowaniach ludzkiego poznania oraz historii i filozofii nauk behawioralnych.