Psychologia i psychotechnika w twórczości Franciszki Baumgarten

Psychologia i psychotechnika w twórczości Franciszki Baumgarten

Autorzy: Włodzisław Zeidler
Recenzenci: Wanda Zagórska, Henryk Gasiul
Sposób cytowania:

Zeidler, W. (2018). Psychologia i psychotechnika w twórczości Franciszki Baumgarten. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Włodzisław Zeidler (ur. 1937) – w UAM w Poznaniu ukończył studia psychologiczne, zrobił doktorat i habilitację (1978). W latach 1975 -1980 był kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie. W roku 1980 w demokratycznych wyborach został wybrany na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego został odwołany ze stanowiska. Od roku 1984 mieszka w Niemczech. Oprócz pracy w dwóch uniwersytetach, w latach 1995-2001 prowadził własny ośrodek terapeutyczny dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. W latach 2005-2012 kierował Katedrą Opisowej Metodologii Badań Psychologicznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Był organizatorem kilku naukowych konferencji międzynarodowych – trwałe ślady pozostały po dwóch ostatnich poświęconych psychologii europejskiej w okresie międzywojennym. Jest autorem lub redaktorem naukowym wielu książek: Kwestionariusze osobowości w psychologii (1976), Koncepcja normy w psychologii klinicznej (1978), Niepełnosprawność – wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne (2007), Psychologia europejska w okresie międzywojennym (2009), Kwestionariusze w psychologii – Postępy, zastosowania, problemy (2011). Jest także współautorem i redaktorem naukowym książki: Psychologen in autoritären Systemen (2012), a także tłumaczem książki: S. Volkmann-Raue, H.E. Lück (red.) Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku (2015).