Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby

Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby

Redakcja: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Maria Ledzińska
Recenzenci: Mariola Bidzan, Roman Ossowski
Sposób cytowania:

Bargiel-Matusiewicz, K., Ledzińska, M. (red.). (2020). Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487423

Kategorie: Psychologia, Książki

Kamilla Bargiel-Matusiewicz – dr hab., psycholog, badaczka w obszarze psychologii zdrowia i stresu. W swojej pracy badawczej skupia się na (1) radzeniu sobie ze stresem, (2) psychologicznych, społecznych i kulturowych aspektach stresu i zdrowia, (3) determinantach i korelatach zachowań przemocowych oraz (4) zapobieganiu przemocy ze względu na płeć (gender-based violence).

Więcej informacji tutaj.

Izabela Chojnicka – doktor nauk medycznych, psycholog, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 14 lat pracuje z osobami w spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Jest współautorką polskich adaptacji narzędzi ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation ScheduleSecond Edition), ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) oraz SSP-2 (Short Sensory ProfileSecond Edition). Zainteresowania naukowe obejmują m.in. diagnozowanie i etiopatogenezę zaburzeń neurorozwojowych, w szczególności spektrum autyzmu.

Więcej informacji tutaj.

Joanna Czarnota-Bojarska – dr hab., psycholog, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje specjalizacją psychologii pracy i organizacji na studiach magisterskich na kierunku psychologia oraz studiami podyplomowymi „Psychologia zarządzania personelem”. Prowadzi badania w obszarach dopasowania człowiek – organizacja i tożsamości organizacyjnej, zachowań kontekstowych, metod doboru zawodowego, emocji w pracy i postaw wobec pracy, w tym także wypalenia zawodowego.

Więcej informacji tutaj.

Mirosława Huflejt- Łukasik – dr hab., psycholog, jej zainteresowania naukowe dotyczą obszarów psychologii poznawczej, osobowości, społecznej oraz organizacji. Aktualnie prowadzone przez nią badania służą zgłębianiu procesów i zasobów samoregulacji, charakterystyki celów, a także doświadczania zmian, w tym pomocnych mechanizmów psychologicznych w toku zmian. Ważną częścią jej pracy jest przekładania dokonań i wiedzy naukowej do obszarów praktyki psychologicznej dotyczącej rozwoju osobistego i zawodowego jednostek, wspierania organizacji i potencjału ludzi w organizacjach, liderów, profesjonalistów pomocy psychologicznej czy zawodowej (doradców, coachów, mentorów, trenerów, psychoterapeutów).  Twórczyni metody usług dla organizacji Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC.

Więcej informacji tutaj.

Grażyna Katra – dr hab. nauk humanistycznych, psycholog wychowawczy i rozwojowy, pracownik badawczo – dydaktyczny Katedry Psychologii Rozwojowej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką dorastania oraz kształtowania się przyszłościowej perspektywy czasowej i planowania życia przez młodzież. Jest autorką książki „Aktywność prospektywna młodzieży” (2008) i współautorem, i współredaktorem książki „Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole” (2010) oraz kilkunastu artykułów z zakresu psychologii młodzieży i orientacji przyszłościowej, jak również wychowania.

Więcej informacji tutaj.

Maria Ledzińska – prof. dr hab., psycholog. Obszary zainteresowań: psychologia różnic indywidualnych, psychologia edukacyjna. Główne kierunki badań: (1) przejawy i uwarunkowania różnic indywidualnych w aktywności poznawczej, (2) specyfika funkcjonowania w warunkach przeciążenia umysłu – fenomen stresu informacyjnego, (3) znaczenie różnic indywidualnych w procesie adaptacji do globalnego środowiska życia, (4) funkcjonalne znaczenie metapoznania w procesach uczenia się i nauczania, (5) analfabetyzm w XXI wieku jako jeden z paradoksów współczesności.

Więcej informacji tutaj.

Magdalena Linke-Jankowska – adiunkt w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW. Naukowo zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych.

 Więcej informacji tutaj.

Alicja Niedźwiecka – doktor psychologii, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej działalność naukowa i dydaktyczna obejmuje rozwój typowy i nietypowy we wczesnym okresie życia. Szczególnie interesuje się analizą interakcji rodzic-dziecko i rolą kontaktu wzrokowego w tych interakcjach.

Więcej informacji tutaj.