Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych

Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych

Autorzy: Katarzyna Martowska
Recenzenci: Maria Ledzińska, Edward Nęcka
Sposób cytowania:

Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Katarzyna Martowska urodziła się w 1977 roku w Krośnie. Studia z psychologii ukończyła w 2006 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast doktorat z psychologii obroniła w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Zajmuje się również konstrukcją testów i kwestionariuszy (współautorka m.in. testów rozumienia słów, testu do pomiaru stylów kierowania, kwestionariusza do pomiaru kompetencji społecznych) i adaptacją narzędzi psychologicznych (Lista Przymiotnikowa ACL). W wolnym czasie lubi czytać dobre kryminały i odbywać podróże w miłym towarzystwie. Uwielbia też dobrą kuchnię (pod warunkiem, że to inni gotują).